Membina Dapur Idaman Sejak 1996

Terma dan Syarat

“>Terma dan Syarat Laman Web Pemasaran Dapur Total

Umum Dengan menggunakan laman web Total Kitchen Marketing, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan dalam notis ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat, sila hentikan penggunaan laman web ini dengan segera.

Hak Cipta dan Tanda Dagangan Semua kandungan, grafik, format, reka bentuk, antara muka pengguna dan bahan berhak cipta lain di tapak dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan undang-undang harta intelek yang lain, dan dimiliki oleh Total Kitchen Marketing dan/atau pemegang lesen penggunaan percuma.

Had Liabiliti Jumlah Pemasaran Dapur tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan—atau ketidakupayaan untuk menggunakan—bahan di tapak ini.

Waranti Walaupun kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya, mungkin terdapat ketidaktepatan teknikal atau fakta dan kesilapan tipografi yang tidak disengajakan. Kami berhak untuk membuat pembetulan dan perubahan pada tapak tanpa notis.

Kandungan Pengguna Jika anda menyiarkan sebarang ulasan atau ulasan di tapak kami, anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan, menyalin, mengubah suai, mengedar dan memaparkan ulasan dan ulasan anda secara terbuka tanpa sebarang pampasan kepada anda.

Ganti Rugi Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Total Kitchen Marketing tidak berbahaya daripada sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian, kos, perbelanjaan, yuran (termasuk yuran dan kos peguam yang munasabah) yang berkaitan dengan pelanggaran terma dan syarat ini.

Perubahan kepada Terma Kami berhak untuk mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa, jadi sila semak dengan kerap. Perubahan dan penjelasan akan berkuat kuasa serta-merta selepas ia disiarkan di tapak web.

Maklumat Hubungan Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang terma dan syarat ini, sila hubungi kami di [e-mel syarikat].

× Chat with us on Whatsapp